Firstbeat

Mikä hyvinvointianalyysi?

Sinulle, joka välität itsestäsi!

Firstbeat Hyvinvointianalyysi auttaa löytämään keinot hyvinvoinnin rakentamiseen henkilökohtaisten tavoitteidesi mukaisesti. Jollekin se tarkoittaa liikunnan lisäämistä, palauttavien hetkien löytämistä arjen keskellä, toiselle taas henkilökohtaisten voimavarojen tunnistamista. Hyvinvointianalyysi on kokonaisvaltainen työkalu henkilökohtaisen ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisille.​

Saat konkreettiset tulokset ja suositukset hyvinvoinnin parantumiseen sekä henkilökohtaisen palautteen esim. eri stressitekijöistä, palautumisen riittävyydestä ja unen laadusta sekä liikunnan vaikutuksista terveydelle ja kunnolle. Firstbeat Hyvinvointianalyysin tieteellinen perusta on sykevälivaihtelussa (HRV) ja fysiologiassa.

Näe stressin ja palautumisen tasapaino

Hyvinvointianalyysi mahdollistaa konkreettisella tavalla elimistön päivittäisten stressi- ja palautumisjaksojen mittaamisen ja raportoinnin. Stressin ja voimavarojen raportti osoittaa mm. esiintyykö vuorokaudessa riittävästi palautumista ja palautuvatko elimistön voimavarat unen aikana.

Stressinmittauksen keskeisimpiä tavoitteita on pitkäaikaisen kuormituksen välttäminen, jotta vakavia uupumustiloja ei pääsisi kehittymään. Riskiä voidaan vähentää huolehtimalla säännöllisestä palautumisesta ja voimavarojen kartuttamisesta, joita voidaan seurata Hyvinvointianalyysilla.

Seuraa liikuntasuoritusten tehoa ja mittaa kestävyyskuntosi tason

Hyvinvointianalyysi kertoo, oliko tehty liikuntasuoritus teholtaan ja määrältään riittävää kehittämään kuntoa tai ylläpitämän terveyttä. Hyvinvointianalyysin avulla saat tarkan analyysin liikuntasi tehosta, määrän riittävyydestä sekä lisäksi analysoidaan terveyshyötyjen suhdetta mahdollisiin riskeihin. Hyvinvointianalyysi tarjoaa erilliset raportit terveys- ja kuntoliikuntaan. Analyysissä on mahdollista tarkastella koko päivää tai yksittäistä harjoituskertaa.

Hyvinvointianalyysi täydentyi kauan odotetulla Kuntotaso-ominaisuudella! Hyvinvointianalyysi arvioi jatkossa asiakkaasi kestävyyskunnon tason mittauksen aikana tehdyn puolen tunnin reippaan kävelyn perusteella.